Lös medlemskap för 2018 - Vinn en resa till Spanien!

Just nu har du som löser ett fullvärdigt medlemskap (kostnad 3300kr)  i KVGK inför säsongen 2018 chansen att vinna en golfresa till Spanien tillsammans med vår golfcoach Max (värde 9995kr). Tävlingen är öppen för såväl gamla som nya medlemmar som löser ett fullvärdigt medlemskap för säsongen 2018. 

För att delta: 
För att vara med i utlottningen behöver du ansöka om ett fullvärdigt medlemskap och betalt detsamma senast den 14/12 2017. 

Du är välkommen med din ansökan över mejl till kvgk@telia.com.
Märk mejlet med "Medlemskap 2018" samt skriv med Golf-ID, adress, telefonnummer och personnummer. 

Välkommen till Klövsjö-Vemdalens GK 2018

Kallelse Höstårsmöte

KLÖVSJÖ-VEMDALENS GOLFKLUBB

KALLAR SAMTLIGA MEDLEMMAR TILL

 

HÖSTÅRSMÖTE 2017

 

Plats: Klövsjöfjäll

 

Fredag 3 November kl 18.00

 

Föredragningslista till KVGK:s årsmöte-höstmöte 2017-11-03

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter(övriga avgifter), verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår. Eventuellt arvode för styrelse och revisorer.

 

 1. Val av
 1. Klubbens ordförande för en tid av ett år
 2. 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 3. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
 4. Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
 5. En ledamot i valberedningen för en tid av två år
 6. Val av GDF ombud

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast fyra veckor före datum för årsmötet.
 2. Information om investeringsplan och utveckling av klubben
 3. Övriga frågor(information och diskussion)
 4. Mötets avslutande

 

Kompletta årsmöteshandlingar kan rekvireras från kansliet 1 vecka före mötet på

Tel. 0682-231 76 eller mail: kvgk@telia.com

 

 

Höstslakten 2017 - Lediga platser!

Det finns fortfarande platser kvar till årets Höstslakt. 

Anmälan är öppen och du anmäler ditt lag genom Min Golf! 

Äntligen är vägen klar!

Vägen mellan Rätansbyn och Utanbergsvallarna är nu asfalterad i sin helhet.

Detta är en lycka för alla besökare som normalt tar sig till Klövsjö Vemdalen GK den vägen.

Ta chansen och spela golf under avlutningsmånaden på golfsäsongen nu när banan är som bäst!

 

Vi ser även fram emot årets största evenemang Höstslakten den 23 september med nästan 200 deltagare.

Resan till golfbanan kommer numera att vara ”som en dröm” om man kommer via Rätansbyn.

 

Medlemmar, greenfeegäster och tävlingsdeltagare är välkommen till KVGK för en härlig dag vår fina golfbana och ett besök på Fäbokrogen!

 

Stig Holm

ordförande

 

Banstatus

Banan är stängd för säsongen. 


Kontakt: 

Kansli: www.kvgk.se
0682-23176 - kvgk@telia.com
Instruktör/Shop: www.mxpgolf.se
076-0391222 - info@mxpgolf.se
Greenkeeper: 
henke.stenstrom@gmail.com 
Fäbokrogen: www.fabokrogen.se
0682-21007 
  

Ett stort tack till våra sponsorer

 

Företagssponsorer:

Sunds Fibertech. PeAKYou Storhogna Högfjällshotell AB Karl Hedin – Vemdalen Länsförsäkringar Jämtland Cafe Charm Klövsjö Fjäll AB BEAB Elkonsulter Provins Insurance Thorgerzon Reklam AB Bergs Tingslags El AB Vema Handel AB Tre Jonsson Bygg AB Norrporten AB NP 3 Fastigheter H. Bäckström Fam. Skistar AB Vemdalsfastigheter AB Hus & Nyproduktion AB Fyrfasen Energi AB Mäklarhuset i Sundsvall AB NordeaKlövsjö Sportshop AB ICA Klövsjö AB Coffee Center Holmen Skog AB Osborne Revision AB Åsarna Såg & Hyvleri Beep Beep Transport AB Berendsen Graform Conny Lindström Vent

Ungdomssponsorer:

Anorak Restaurang & Bar Åsarna Skoterservice Drakstaden AB Swedbank Svenstavik Öhns Båt & Bygg Claes – Göran (Clarre) Finne ICA Supermarket Svenstavik Böle Byggservice AB Rätans El G. Ekbergs Fiske & Nya Vargens Fjällanläggning Fritid Klövsjögräv AB